Jonas Björkholm har en lång erfarenhet av arbete i järnvägsmiljö både som tekniker, entreprenör och beställare.


Just nu pågående uppdrag:

Delprojektledare, Spårbyte Bastuträsk-Boden, Trafikverket
Plattformar Vännäs och Tvärålund, Trafikverket


Tidigare större uppdrag/arbeten:
Projekteringsledare Signal/Tele projekt Kiruna Ny Järnväg
Delprojektledare projekt Umeå Godsbangård/Umeå C, Trafikverket

Byggledare Åmsele, ändring till driftplats, Trafikverket Byggledare Signal/tele, Vännäs Norra ny mötesstation, Trafikverket
Byggledare Nyåker ändring till linjeplats, Trafikverket

Byggledare Signal/tele, Ny plattform Vännäsby & Bastuträsk, Trafikverket

Byggledare Signal/tele, Timmerterminal Bastuträsk, Norsjö kommun/Trafikverket

Inkopplingsledare, Brattby ny mötesstation, Trafikverket
Bygg- och projekteringsledare projekt Umeå Godsbangård, Banverket

Byggledare projekt Brattby ny mötesstation, Trafikverket
Arbetschef ERTMS, Botniabanan AB
Byggledare projekt Gällivare Nytt Signalställverk, Banverket
Byggledare projekt Umeå Nytt Signalställverk, Banverket
Enhetschef vid Banverket Produktion
Platschef vid Banverket Produktion
Signaltekniker vid Banverket


Övriga uppdrag/arbeten:

Inkopplingsledare, Trafikverket/Banverket
Slutbesiktning av entreprenadarbeten, Banverket

Slutbesiktning av entreprenadarbeten, Botniabanan AB

Genomförandeanalys för BEST-arbeten, Botniabanan AB


Speciella behörigheter:

Skydds- och säkerhetsledare för arbeten i spårmiljö

Certifierad tillsyningsman för arbeten i spårmiljö

Certifierad för stabilitetspåverkande arbeten i spårmiljö. BASTAB

Certifierad utbildare i Råd och Skydd

YRSNÖ
KonsultKonsult.html
Projekt
KonsultKontakt.html
KontaktKonsultKontakt.html